Angst og panik

Angst er en naturlig forekommende tilstand, som er en reaktion på faretruende begivenheder. Alle mennesker har stået eller vil komme til at stå i situationer, hvor de risikerer at få en smertefuld oplevelse. Angst og frygt er en dimension i livet, men skal ikke dominere ens dagligdag eller medføre at man afskærer sig selv for visse gøremål.Der er rigtigt mange danskere, op imod 200.000 der lider af angst i en grad der i visse situationer kan være invaliderende for dem.

Når angsten bliver et problem, oplever man f. eks. at ens omverden er fyldt af faretruende elementer, som man ikke har indflydelse på. Man kan bedst beskrive det som en uforklarlig følelse af uro og som en smertefuld bevidsthed om ens egen magtesløshed.

Der er en vedvarende følelse af en truende og næsten uundgåelig fare og man kan have svært ved at finde ud af, hvad der er årsag til angsten. Man kan også udvikle en stres tilstand, hvor man lider under en grundlæggende og nærmest ødelæggende ængstelighed, som kan resultere i angstanfald, hvor man får en følelse af panik og dødsangst. De fysiske reaktioner kan bl.a. være trykken for brystet, kvælningsfornemmelser og koldsved. oplevelse af udefinerbar fare, indre uro, katastrofetænkning og lignende.

Behandling. Terapien fokuserer typisk på at afdække årsagerne til angsten og få bearbejdet angsten på et rationelt og håndgribeligt plan. I dette forløb vil man tilegne sig vigtige redskaber til at håndtere de situationer hvor man før har oplevet at miste overblikket og derved opleve stor angst og/eller panik.