Terapiform

Min terapi bygger på anerkendte videnskabelige metoder som kognitiv terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Metakognitiv, eksistentiel og hypnose - hver gang tilpasses indfaldsvinklen til de konkrete problemstillinger og mål med terapien.. 


Du kan læse mere om indholdet i udvalgte terapiformer her: 

ACT. En grundlæggende antagelse i ACT er, at lidelse er normalt og en uundgåelig del af det at være menneske. Det er samtidig en antagelse, at jo mere vi kæmper imod de svære ting i livet, jo mere risikerer vi, at de fylder.

Der fokuseres på de ting, som man selv kan ændre og kontrollere, fremfor alt det som man ikke har kontrol over. Opmærksomheden er på det som giver værdi og på at sikre der vælges handlinger og tanker, som styrer mod et værdifyldt liv - det giver en rettesnor både her og nu, men også en dybere indsigt og grundliggende ændringer.

Ved hjælp af forskellige øvelser og metaforer i terapien får du strategier til i højere grad at træde tilbage og observere dine tanker og følelser - og få øje på dem som netop dét. Blot tanker og følelser, og ikke sandheder og fakta. Der arbejdes i fællesskab hen i mod, at du får en større accept af at rumme og håndtere de svære ting i livet, fremfor at kæmpe imod dem. Det giver lindring og handlemuligheder i forhold til symptomer og øget livskvalitet.

Hypnoterapi, eller hypnose-terapi, er en effektiv terapiform hvor der bruges hypnose (trancetilstand) til at påvirke og ændre automatiske reaktionsmønstre for tanker, handlinger og følelser.

Verden opleves gennem vores bevidsthed, men underbevidstheden styrer vores følelser og bestemmer reelt derfor hvordan verdens opleves. Det er alle de automatiske reaktioner og handlemønstre, vi dels er født med og dels har lært og lærer gennem livet. 

Præcis den samme begivenhed vil opleves helt forskelligt hvis man er bange, trist, vred eller er nysgerrig eller glad og lykkelig. Det er følelser, der i sidst ende bestemmer, hvordan vi reagerer og opfatter verden. I hypnoterapi udforskes de følelser, der ligger bag den reaktion, vi har i bestemte situationer eller de tanker der kører rundt i hovedet på én. Hypnoterapien kan med andre ord give en indsigt og erkendelse af, hvorfor du reagerer, tænker eller opfører dig som du gør.