Depression

Enhver af os kan blive ramt af en depression. På en given dag vil imellem 100.000 og 200.000 danskere have en depression. Depression er en meget ubehagelig tilstand at være i. Depression i klinisk forstand varierer fra den lettere depression over den moderate til den svære depression.

En depression kan være på vej længe, men også komme pludselig. Der er visse kendetegn ved en depression du skal være opmærksom på: nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tænke- eller koncentrationsbesvær, nedsat selvtillid eller selvfølelse, søvnforstyrrelse (tidlig opvågning, timer før din normale tid). er nogle af de symptomer der kan være tilstede i en depression. Der kan være flere kendetegn end de ovenfor nævnte., jo flere jo sværere en depression.

Det er vigtigt at understrege at det at være deprimeret er en tilstand du er kommet i og som du kan komme ud af igen.

Nyere forskning har bestyrket at kognitiv samtaleterapi er effektiv i behandlingen at depression. Ved moderate til svære depressioner vil det være relevant at kombinere kognitiv samtaleterapi med medikamentel behandling.

I kognitiv samtaleterapi ved behandling af depression arbejder du sammen med psykologen med at omstrukturere de tanker og de handlinger den depressive tilstand skaber. Ved denne omstrukturering udfordres dit negative syn på dig selv, på din omverden og på din fremtid. I denne proces er der mulighed for at afdække eventuelle bagvedliggende årsager til depressionen.

En depression kan ramme pludseligt eller komme snigende over tid. Det er vigtigt at holde sig for øje, at depressionen er en tilstand, man befinder sig i, og som man kan komme ud af igen.

Gennem samtaler med en psykolog kan man arbejde med at omstrukturere tanker og handlinger, øge selvværd og måske arbejde med den bagvedliggende årsag til depressionen. Således vil man kunne tit opløse den depressive tilstand. Og begynde at se frem til et godt liv.