Kroniske smerter

Der er en stor del af den danske befolkning der lider af langvarige smerter også kaldet kroniske smerter. Nogle forsigtige skøn taler om at 10 -15% af den voksne befolkning har smerter i en udstrækning, så deres dagligdag belastes mærkbart.

At skulle leve med daglige smerter er en stor belastning for den enkelte og dennes omgivelser. Oveni dette, oplever mange smerteramte en manglende forståelse for deres situation. I mange tilfælde er det fra lægelig side ikke muligt at finde ud af hvorfor det gør ondt, selvom der er taget adskillige røntgenbilleder og forskellige scanninger. Din praktiserende læge har prøvet adskillige medikamenter, men tit står den smertereducerende virkning af medicinen ikke mål med de bivirkninger en del medicin desværre har. Nattesøvnen påvirkes af smerterne og det medfører naturligvis en trætheds/uoplagtheds fornemmelse som tit forstærker smerterne.

Mange smerteramte stiller spørgsmål så som: Kan min krop blive ved med at tåle disse medikamenter? Hvad kan jeg selv gøre, når nu hjælpen fra medicinen nu er som den er? Det kan være endog meget svært for den enkelte og de pårørende at forstå, at den moderne lægevidenskab og vores gode behandlingssystem i en del tilfælde måske ikke kan finde årsagen til dine smerter og heller ikke afhjælpe disse smerter særligt effektivt selvom årsagen til smerterne findes. Det er vigtigt at understrege at det på ingen måde er mangel på vilje til at lindre fra læger, fysioterapeuter og andre behandleres side.

Jeg har som psykolog med specifik interesse og indsigt med den psykologiske dimension i håndteringen af kroniske smerter en viden, at stille til rådighed for dig. Dette sker ved samtaler over de forhold der typisk volder de største problemer i din dagligdag. Som eksempler på problemstillinger der arbejdes med kan nævnes: hukommelse/koncentrationsproblemer, problemer med samliv betinget af smerter, problematiske forhold til sociale aktivitet, ændret forhold til familie og venner, depression eller tristhed når smerterne overvælder dig.

Det er muligt at opnå større livskvalitet ved at arbejde med den psykologiske del af det at have smerter.