Stress

En stor del af den danske befolkning oplever en mere og mere stresset hverdag. Der tales om positiv og negativ stress. Den positive stress hjælper dig til at yde dit bedste i den givne situation.

Stress bliver negativt, når din krop og psyke igennem en længere periode udsættes for krav du ikke føler du kan leve op til.

Den negative stress derimod, ikke alene forringer din præstation, den belaster ligeledes din krop både psykisk og fysisk. Dette kan medføre alvorlige helbredsmæssige konsekvenser for dit sind og krop. Tilstande som udbrændthed, angst og depression ses typisk som resultat af længerevarende stress.

Negativ stress viser sig tit på nogle måder der af den stress ramte ikke altid forbindes med det at være stresset. Nogle af de vigtigste indikatorer er fysiske :hjertebanken, indre uro, hyppige infektioner, megen hovedpine, problemer med mave. Psykiske: Ulyst, træthed, hukommelsesbesvær. Adfærdsmæssigt: Nogle bliver aggressive, irritable og oplever besvær med at tage beslutninger. Disse belastninger medfører et øget syge fravær fra arbejdet. Dette sygefravær generere mere stres idet man nu oplever at være endnu mere bagud på arbejdet. Der er mange mennesker der forsøger at behandle deres psykiske og fysiske symptomer på stress ved hjælp af smertestillende medicin mod hovedpinen, syreneutraliserende midler mod mave osv. osv. Det er ligeledes typisk at indtaget af stimulanser så som kaffe, cigaretter og alkohol forøges i stressede situationer. Det er symptomerne der behandles

Det en psykolog kan hjælpe dig med i forhold til stress er, hvorledes du håndterer din stress. Det er eks. punkter som at:

  • prioritere stressfaktorer

  • finde dit eget værdigrundlag

  • lære afspændings metoder

Ovenstående er nøglepunkter i dit samarbejde med psykologen. Målet i behandlingen er at bryde de "onde" cirkler og skabe større trivsel, glæde og overskud din dagligdag.